תאגידים - דיני תאגידים

חברה בע"מ זהו תאגיד שעיקר פעילותה כלכלית – למעשה, כמעט כל הפעילות העסקית הבינונית ומעלה בישראל ובעולם, מתנהלת באמצעות חברות בע"מ

 
תאגידים

סוגי התאגידים
* חברה בע"מ – הבעלים משקיע מכספו ולא חב יותר בגין חובות החברה.

* חברה שאינה בע"מ – האחריות של בעלי המניות בה איננה מוגבלת. סעיף 35(א) לחוק החברות – הגבלת אחריות בעלי המניות לחובות החברה יכול שתהיה לא מוגבלת והדבר יצוין בתקנון. הייתה אחריות, אזי יפורט אופן ההגבלה בתקנות.

* אגודה שיתופית – פרשת פרי העמק מההיבט התאגידי. פרי העמק היה אגודה שיתופית ולא חב' בע"מ ומשכך, למרות שיש דמיון בינה לבין החב' בע"מ, שכן שניהם רוצים להרוויח כסף והאחריות הבעלים יכול שתהיה מוגבלת או לא מוגבלת, עדיין האגודה השיתופית נבדלת מחב' בע"מ בכך, שהרעיון אצלה שיהיה שוויון בין החברים, בין הבעלים, מבוססת על עקרונות של עזרה הדדית ולעתים גם קשר אישי, מה שלא ניתן למצוא בחב' בע"מ.

* שותפות סעיף 1(א) לפקודת השותפויות מגדיר קשרי שותפות – הקשרים שבין בני אדם המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים, למעט הקשרים שבין חברי תאגיד, שהוא אגד לפי כל דין אחר. קרי, השותפות זהו מן תאגיד שיורי, שכן זה לא חב' בע"מ ולא אגודה שיתופית.

* עמותה – תאגיד שמטרתו אינה לחלוקת רווחים. קרי, פועלת למטרה חוקית ללא רווחים. למשל מלכ"ר.

* חברה ממשלתית – תאגיד שהממשלה – המדינה – שולטת בו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין. יש חוק החברות הממשלתיות לשם כך.

* מפלגהסעיף 1 לחוק המפלגות – חבר בני אדם שהתאגדו כדי לקדם בדרך חוקית מטרות מדיניות או חברתיות ולהביא לייצוגן ע"י נבחרים.

המלצות: לימודי משפטים

 

 

 


Warning: fopen(/home/dindlaw/domains/dindlaw.com/public_html/components/com_sef/cache/shCacheContent.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/dindlaw/domains/dindlaw.com/public_html/components/com_sef/shCache.php on line 106